سکوریت

123

 

از انواع شیشه های فرایندی و مقاوم می باشد که از جمله شناخته شده ترین آنها است . شیشه خام (جام و یا جام های برش خورده ) با ابعاد درخواستی توسط کوره حرارتی مخصوص سکوریت حرارت دیده و پس از سرد شدن مقاوم میشود (کریستال های سیلیس موجود در شیشه خام به یک جهت تمایل دارند که پس از فرایند سکوریت سمت کریستال های سیلیس شفاف شده و بر روی هم قرار می گیرد که همین امر موجب استقامت بیشتر شیشه شده در صورت شکست احتمالی به ذرات کوچک شیشه تبدیل شده و خطری برای افراد ایجاد نمی کند )

 

IMG_0376                        IMG_0377

 

شایان ذکر است ضعف شیشه های سکوریت مقطع آن است که می بایست به آن توجه شود دربهای شیشه ای ورودی ساختمان ها از این نوع شیشه می باشد.