مقاوم و امنیتی

شیشه های سکوریت 4و6و8و10 میلیمتر تا ابعاد جام و یا حتی بیشتر

 استفاده از ویندو فیلم 250 الی 330 میکرون کره ای برای مقاوم کردن شیشه بصورت  ضد زلزله ،نشکن ، ضد سرقت و یا حتی ضد گلوله و انفجار

 لمینیت 2 و یا چند قطعه شیشه با طلقPVB  32/0 الی 76/0 جهت مقاوم کردن شیشه جهت مصارف مختلف