چندجداره

شیشه بیرونی میتواند ازانواع شیشه های ساختمانی آبی ساده اسپیسر میانی ازاندازه عرض 6 تا 16 میلیمتر قابل ارائه می باشد

توضیح :اسپیسر میانی با توجه به نوع ساخت شیشه چند جداره از دو کیفیت خم شو (………………..)و یا استاندارد میباشد که امتیازات هر یک به شرح زیر است

 

2 و یا چند قطعه شیشه (اصطلاحاَ به آنها قواره گفته می شود) با ارتفاع و عرض یکسان که توسط پروفیل آلومینیومی (اسپیسر) با فاصله های معینی که بستگی به فرم اصلی آن دارد قرار گرفته و محیط خارجی آن توسط چسب مخصوص دوجداره (پلی سولفات) آببندی شده و حجم داخلی آن توسط گاز عایق آرگون و یا خلأ عاری از هرگونه رطوبت ، گرد و غبار هوا شود.