لمینیت

f

 

 

لمینت از انواع شیشه های فرایندی جهت مصارف امنیتی می باشد.

2 و یا چند شیشه ساده و یا سکوریت که توسط طلق مخصوص (PVB) به هم چسبیده طلق مخصوص توسط حرارت حالت چسبندگی پیدا کرده و علاوه بر نگهداری دائمی شیشه های 2 طرفه خود به مقاومت شیشه نیز اضافه می کند .

در صورت شکست ریزش ندارد و در جای خود باقی خواهد ماند .

شیشه های خودرو و شیشه های بکار رفته در کف و یا سقف ساختمانه از این نوع هستند .

(PVB = پلی وینیل بوتیرال )