گاز آرگون

گاز آرگون ، گازی است با جنبش ملکولی بسیار کم نزدیک به سکون با جرم حجمی بالا که جایگزین ملکولهای هوای داخل شیشه شده و به علت نارسانا بودن این گاز تا حد زیادی از عبور امواج صدا و نیز گرما و سرمای خارج به داخل خواهد شد

بهترین حالت تزریق گاز بصورت قرینه می باشد که از یک طرف گاز وارد شده و از سمت قرینه هوا تخلیه می شود.استفاده از 2 سوپاپ 60درجه در این روش الزامی است

در این روش بالاتری خلوص گاز دربین شیشه ها وجود خواهد داشت که مقدار آن بیش از 80% حجم داخلی است

روش دوم تزریق گاز بصورت یکطرفه می باشد که دراین روش از سوپاپ 90درجه استفاده نمی شود و در یک جهت محل ورود گاز و خروج هوا توسط سوراخ………….سطح اسپیسر انجام شده و توسط سوپاپ های خاص (والف) آببندی خواهد شد در این روش به علت رسیدن سریع گاز آرگون به سوپاپ خروجی خلوص گاز در بعضی از موارد کمتراز 60 درجه حجم داخلی می باشد

لازم به ذکر است در مواردی که محل تولید شیشه و محل نصب اختلاف دمای کمتر از 10 درجه سانتیگراد باشد خلوص گاز 40 تا 50 درصدی نیز بلامانع است